Assecat tèrmic

Assecat tèrmic

Únic a Andorra, l'assecat tèrmic de fangs està integrat a les instal·lacions de l'estació depuradora d’aigües residuals del sistema Sud (EDAR Sud) i, en funcionament normal, tracta tots els fangs que s'hi generen. Aquesta instal·lació, inaugurada l'any 2004, té una capacitat d'evaporació de 20.600 kg d'aigua per dia.
Amb aquest sistema s’arriba a deshidratar el fang fins a obtenir un 80 % de sequedat mitjançant l’aportació de calor. Un cop assecats, els fangs, es pel·letitzen i es gestionen al Centre de Tractament de Residus d’Andorra aprofitant així al seu alt poder calòric